Centrum LSCDN

Wydarzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdanie z konferencji Zainspirowany nauczyciel – zmotywowany uczeń
Innowacyjne metody wspierające proces uczenia się i ich neurobiologiczne podłoże

30 listopada 2017 r. odbyła się Wojewódzka Konferencja Nauczycieli Biologii i Przyrody pod hasłem Zainspirowany nauczyciel – zmotywowany uczeń. W spotkaniu zorganizowanym przez LSDN we współpracy z doradcą metodycznym dla nauczycieli przyrody i biologii miasta Lublin wzięło udział ponad 60 nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia z całego województwa lubelskiego.
Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych metod, form i narzędzi wspierających proces dydaktyczny, zaprojektowanych w oparciu o wiedzę neurobiologiczną i nowoczesne technologie informacyjne.

Spotkanie otworzyła pani Alicja Kasińska, doradca metodyczny dla nauczycieli przyrody i biologii miasta Lublin, która zapoznała zebranych z programem oraz przedstawiła prelegentów.

W pierwszej części spotkania dr Wojciech Glac z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego omówił teoretyczne podstawy procesów motywacyjnych człowieka, a następnie zaprezentował przykłady gamifikacji programów nauczania jako narzędzi motywujących do uczenia się.

Druga część konferencji poświęcona była wykorzystaniu gier w nauczaniu biologii i przyrody. Poprowadziła ją pani dr hab. Joanna Mytnik z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, która omówiła innowacyjne formy pracy z uczniem takie jak Design Thinking, biologiczną grę miejską i pokój zagadek (escape room). Przedstawiła także sposoby wykorzystania różnorodnych gier planszowych, quizowych, słownych, karcianych jako narzędzi do utrwalania i przetwarzania wiedzy, rozwijania kreatywności i myślenia naukowego. Zaprezentowała bezpłatne platformy do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, wykorzystujące urządzenia mobilne uczniów (tablety, smartfony). Spotkanie wzbogaciły zagadki, myśli przewodnie i sentencje zakodowane QR kodami rozmieszczonymi w wielu miejscach budynku LSCDN.

Dzięki konferencji nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, co niewątpliwie wpłynie na wzrost jakości nauczania biologii i przyrody w szkołach m. Lublina i w województwa lubelskiego.

Dziękuję Państwu za liczne uczestnictwo.

Alicja Kasińska

Opcje strony

do góry