Centrum LSCDN

Wydarzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdanie z Wojewódzkiej Konferencji Dydaktycznej Nauczanie fizyki w zreformowanej szkole

W Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się 8 września 2017 r. wojewódzka konferencja dla nauczycieli fizyki wszystkich poziomów kształcenia. Konferencja zorganizowana została we współpracy LSCDN z Pracownią Dydaktyki Fizyki UMCS i doradcą metodycznym nauczycieli fizyki miasta Lublin. Konferencję objęli honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty. Przedmiotem spotkania było nauczanie fizyki w nowej zreformowanej szkole.

W konferencji uczestniczyło 70 nauczycieli fizyki szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie otworzył Andrzej Zieliński, dyrektor LSCDN. Następnie głos zabrał Ryszard Golec, Wicekurator Oświaty w Lublinie. W swoich wystąpieniach odnieśli się oni do zagadnienia wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z fizyki oraz podnoszenia jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej, co jest jednym z najważniejszych kierunków polityki oświatowej Państwa w bieżącym roku szkolnym.

Następnie Marzena Karwowska, konsultant ds. edukacji matematyczno-przyrodniczej przedstawiła prelegentów konferencji: prof. dra hab. Władysława Błasiaka, dr Dagmarę Sokołowską, dra Waldemara Bereja, dr Małgorzatę Wiertel oraz dr Reginę Zawiszę-Winiarczyk.

W trakcie konferencji prelegenci omówili następujące tematy:

  • nowe wyzwania w nauczaniu fizyki;
  • rozwijanie zainteresowań fizycznych uczniów;
  • blaski i cienie neuroedukacji;
  • nauczanie fizyki metodą odkrywania przez dociekanie (IBSE) – z nauczycielskiej praktyki;
  • zadziwienia (się) fizyką – odgłosy z Kącika Doświadczeń Fizycznych.

Na konferencji oprócz wykładów, prezentacji i warsztatów dotyczących nauczania fizyki, rozbudzania zainteresowań uczniów, metodyki eksperymentu fizycznego, mieliśmy również możliwość obejrzenia ciekawych doświadczeń prezentowanych i omawianych przez wybitnych dydaktyków fizyki z Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS.

Dziękując Państwu za tak liczne uczestnictwo, proponujemy obejrzenie fotoreportażu z tego wydarzenia, którego autorem jest Jerzy Łukaszewicz.

Marzena Karwowska
Konsultant LSCDN

Opcje strony

do góry