Centrum LSCDN

Wydarzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - notatka pokonferencyjna

7 czerwca 2017 zakończył się cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów szkół województwa lubelskiego i reprezentantów rodziców organizowanych przez LSCDN we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W okresie od 12 maja do 7 czerwca 2017 miało miejsce 10 spotkań na sali Błękitnej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, obejmujących poszczególne powiaty naszego województwa.

W programie konferencji zaplanowano trzy wystąpienia. O miejscu i roli programu wychowawczo-profilaktycznego w pracy edukacyjnej szkoły mówił Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk i wicekurator Ryszard Golec. Dr Ireneusz Siudem zapoznał obecnych z nowymi wyzwaniami  w profilaktyce szkolnej i wychowaniu w kontekście aktualnych problemów społecznych. Zasady konstuowania programu wychowawczo-profilaktycznego przedstawili konsultanci LSCDN: Anna Radziwiłko, Anna Michalczuk, Jan Ciepałowicz, Dorota Pomian,  doradca metodyczny Magdalena Boroń oraz Agnieszka Bielak pracownik Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.

Zapraszam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi opublikowanymi w Centrum Wymiany Wiedzy w dziale Reforma edukacji 2017.

Anna Radziwiłko
Konsultant LSCDN

Opcje strony

do góry