Centrum LSCDN

Wydarzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

XI międzyszkolny konkurs zawodowy 'Rok przed dyplomem' – wyniki

2 maja br. w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie odbył się XI międzyszkolny konkurs zawodowy 'Rok przed dyplomem'. Jego organizatorami byli: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych Miasta Lublina.

Konkurs pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin,  Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W etapie regionalnym uczestniczyło: 211 uczniów, 71 zespołów reprezentujących 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego w 22 kwalifikacjach zawodowych.

W części oficjalnej konkursu wygłoszono referaty na temat certyfikacji umiejętności informatycznych i zawodowych:
'Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych', Polskie Towarzystwo Informatyczne,
'Vocational Competence Certificate' – Fundacja VCC.

Podczas eliminacji konkursowych wyłoniono  laureatów i  wyróżnionych.
Bardzo dobre przygotowanie uczniów w zakresie egzaminu z kwalifikacji potwierdzają liczne w tym roku  miejsca ex aequo.

Wyniki konkursu:

Technik technologii drewna A.13
Kacper Libor – Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Technik handlowiec,  A.18
I Miejsce
Monika Wolanin, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II Miejsce
Magdalena Włoszek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
III Miejsce
Natalia Gładosz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Technik usług fryzjerskich, A.19
I Miejsce
Joanna Zdunek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II Miejsce
Karol Podgajny, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Magda Pająk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III Miejsce
Paulina Jedut, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Ewelina Drąg, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Technik spedytor, A.28
I Miejsce
Bartłomiej Stolat, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
II Miejsce
Emanuel Kapusta, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III Miejsce
Kamil Krzewiński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Wyróżnienie
Bartłomiej Wojtalik, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach


Technik logistyk A.31
I Miejsce
Cezary Krajewski, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
II Miejsce
Kamil Wołowik, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III Miejsce
Vladyslv Marchuk, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Patryk Siuj, Zespół Szkół nr 3 w Łukowie im. Władysława St. Reymonta
Wyróżnienie
Mateusz Obdyrko, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Paweł Osuch, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Technik ekonomista, A.36
I Miejsce
Marcelina Hreńczuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II Miejsce
Klaudia Wałachowska, Zespół Szkół nr 3 w Łukowie im. Władysława St. Reymonta
Diana Kędracka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III Miejsce
Wioleta Słomka, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
Wyróżnienie
Wiktoria Matysiak, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Aleksandra Chałat, Zespół Szkół im. A.J. Vetterów w Lublinie
Aleksandra Skubisz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Technik transportu kolejowego, A.44
Wyróżnienie
Kamil Filiks, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Technik urządzeń sanitarnych, B.9
Wyróżnienie
Mateusz Daśko, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Patryk Kowalski,  Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, B.22
I Miejsce
Emil Borkowski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
II Miejsce
Jakub Księżopolski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III Miejsce
Damian Ziętek, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Patryk Smok, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Sebastian Okseniuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej

Technik budownictwa, B.33
I Miejsce
Karol Wrótniak, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II Miejsce
Jakub Wójcik, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
III Miejsce
Mateusz Chudek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Michał Golec, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Wyróżnienie
Tomasz Adamczyk, Zespół Szkół Nr 2 w Puławach
Mateusz Markowski, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Karol Dorosz, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Kamil Zdunek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Technik elektronik, E.6
I Miejsce
Damian Pisklak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Jakub Derylak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II Miejsce
Arkadiusz Borek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III Miejsce
Daniel Kursa, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Bartłomiej Prokop, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Wiktor Daman, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Technik elektryk, E.8
I Miejsce
Mateusz Odrzywolski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II Miejsce
Michał Podkościelny, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Łukasz Cieszko, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
III Miejsce
Dominik Kozieł, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
Wyróżnienie
Tobiasz Szafranek, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Michał Siłakowicz, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej

Technik informatyk, E.13
I Miejsce
Michał Wójtowicz, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Emil Pausz, Zespół Szkół im. A.J. Vetterów w Lublinie
II Miejsce
Agnieszka Okoń, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III Miejsce
Krystian Gryczon, Zespół Szkół nr 3 w Łukowie im. Władysława St. Reymonta
Rafał Szczerbin, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Wyróżnienie
Łukasz Marciniak, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
Patryk Wójtowicz, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Sławomir Śpiewak, Technikum nr 2 w Lublinie, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Patryk Owczarz, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
Patryk Laskowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Marcin Wysokiński, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellońskiego w Łęcznej
Arkadiusz Piekoś, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Damian Kozak, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Marcin Mrozek, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kościuszki w Lublinie

Technik mechatronik, E.18
I Miejsce
Daniel Siuda, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Maciej Pukarowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II Miejsce
Damian Zabielski,  Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
III Miejsce
Kamil Zarajczyk, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Technik energetyk, E.22
wyróżnienie
Hubert Czerniak, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Technik energetyk transportu szynowego, E.25
Wyróżnienie
Michał Smoliński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w LublinieTechnik pojazdów samochodowych, M.12
I Miejsce
Jakub Ejsmont, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II Miejsce
Jakub Kuceł, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III Miejsce
Mateusz Piekarski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Wyróżnienie
Kamil Osuchowski, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Paweł Zając, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Aleksander Bezłada, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Technik mechanik, M.19
Wyróżnienie
Łukasz Gil, Zespół Szkół nr 3 w KraśnikuTechnik mechanik, M.20
I Miejsce
Michał Szewczyk, Zespół Szkół nr 2 w Puławach

II Miejsce
Adam Ławecki, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Mateusz Suchora, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Kamil Mańka, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
III Miejsce
Mateusz Marzęda, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kelner, T.10
Wyróżnienie
Marcin Wierzchowski, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Technik hotelarstwa, T.12
I Miejsce
Julia Dorożuk, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Magdalena Gomółka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II Miejsce
Beata Wójtowicz, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
III Miejsce
Justyna Kiełbasińska, Zespół Szkół im. A.J. Vetterów w Lublinie
Wiktoria Zawadzka, Zespół Szkół Zawodowych im, Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

Technik żywienia i usług gastronomicznych, T.15
I Miejsce
Dominika Staszewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II Miejsce
Aneta Więsek, Zespół Szkół nr 3 w Łukowie im. Władysława St. Reymonta

III Miejsce
Filip Kwit, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Wyróżnienie
Magdalena Szewczyk, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Renata Ufniarz, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
Sylwia Piasecka, Zespół Szkół Zawodowych im, Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
Iwona Marek, Zespół Szkół Zawodowych im, Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w tworzenie pytań konkursowych i przygotowanie młodzieży do konkursu, młodzieży za udział w konkursie i godne reprezentowanie swojej szkoły i zawodu.

Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbędzie się dnia 25 maja 2017r. w godz. 14:00 – 16:00 w auli 201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie,  ul. Nadbystrzycka 38A, serdecznie zapraszamy.

O Konkursie róznież na stronach ZSEnergetycznych w Lublinie

Opcje strony

do góry