Centrum LSCDN

Wydarzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprawozdanie z konferencji Wspomaganie szkół i placówek w ramach sieci współpracy i samokształcenia

W województwie lubelskim została utworzona nowa sieć współpracy i samokształcenia obejmująca 18 szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia jest jedną z takich placówek. Dlatego też w naszym Centrum odbyła się 1 grudnia 2016r. konferencja inicjująca działanie Sieci Placówek Oświatowych Samorządu Województwa Lubelskiego. Naszą sieć nazwaliśmy Doskonalenie we współpracy (DWW).

W konferencji uczestniczyło ponad 40 dyrektorów i nauczycieli (szkolnych koordynatorów sieci DWW). Ze strony Kuratorium Oświaty w Lublinie w spotkaniu wziął udział pan Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty w Lublinie. Urząd Marszałkowski reprezentowali – pan Marek Sikora – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Edukacji i Sportu, pan Mirosław Tarkowski - Główny specjalista ds. placówek doskonalenia i pani Katarzyna Szabała-Jońska – inspektor ds. pedagogicznych bibliotek publicznych.

Konferencję otworzył dyrektor LSCDN – pan Andrzej Zieliński. Następnie głos zabrali – pan Eugeniusz Pelak i pan Marek Sikora. W swoich wystąpieniach odnieśli się oni do zagadnienia współpracy wśród nauczycieli i placówek oraz tworzenia warunków do tej współpracy.

Następnie koordynator sieci Doskonalenie we współpracy - Marzena Karwowska przedstawiła zespół konsultantów LSCDN, którzy zadeklarowali chęć współpracy oraz koncepcję działania sieci.

W kolejnym wystąpieniu Janusz Warszewski – administrator platformy e-learningowej umiejscowionej na serwerze LSCDN omówił zawartość platformy, jej funkcjonalności oraz przedstawił główne kierunki rozwoju.

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji spotkali się na warsztatach komputerowych Moodle-pierwsze kroki prowadzonych w dwóch grupach przez konsultantów LSCDN Ewę Czerniecka i Janusza Warszewskiego. W trakcie warsztatów uczestnicy konferencji, którym wcześniej utworzono konta na platformie, mieli możliwość osobistego przetestowania funkcjonalności platformy i obejrzenia jej zasobów. Wzięli również udział w diagnozie potrzeb i oczekiwań oraz przedstawiali swoją wizję współpracy.

W założeniach sieć ma służyć współpracy i wymianie doświadczeń. Formami działania będą spotkania stacjonarne (kursy, warsztaty i seminaria), ale przede wszystkim szkolenia zdalne oraz wirtualne spotkania na platformie e-learningowej LSCDN.

Proponujemy Państwu obejrzenie fotoreportażu z tego wydarzenia, którego autorem jest pan Jerzy Łukaszewicz oraz zapraszamy do obejrzenia platformy Doskonalenie we współpracy umieszczonej na serwerze LSCDN.

Marzena Karwowska
Konsultant LSCDN

Opcje strony

do góry