Centrum LSCDN

Wydarzenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie wojewódzkich konkursów poświęconych życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

8 grudnia 2016 roku w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Dominikańskiej 5 odbyło się podsumowanie ogłoszonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Lublinie, wojewódzkich konkursów (literacki i na prezentację multimedialną) poświęconych życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Patronatem  Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Sławomir Sosnowski;  Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk; Dyrektor LSCDN, Pan Andrzej Zieliński. W uroczystości podsumowania wzięli udział: Pani Grażyna Dziechciarz  reprezentująca  Lubelskie Kuratorium Oświaty, Pan Krzysztof Babisz reprezentujący LSCDN,  członkowie SNaP.

Zastępca Dyrektora  LSCDN, Pan Krzysztof Babisz,  przywitał zebranych: Honorowych Gości, członków lubelskiego oddziału SNaP, nauczycieli i młodzież szkolną. Następnie zapoznał zebranych z listem od Pana Marszałka Województwa Lubelskiego i przekazał go  Pani Bożennie Jankiewicz- przewodniczącej SNaP. Później  zabrali głos zaproszeni goście. Pani wizytator, Pani Grażyna Dziechciarz, podziękowała  organizatorom konkursów za cenną inicjatywę, nauczycielom i młodzieży za udział w przedsięwzięciu.  Wykład  na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza pt. Marie w życiu pisarza wygłosił Pan doktor Dariusz Kiszczak. Wystąpienie, ilustrowane prezentacją,   zostało  przyjęte z ogromnym  zainteresowaniem  przez obecnych nauczycieli i uczniów.

Następnie głos zabrała Bożenna Jankiewicz, która przypomniała genezę ogłoszenia konkursów i cele, jakimi kierowali się organizatorzy. Konkursy adresowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Główne cele  konkursów poświęconych życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza to:

Poznanie życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Odkrycie bogactwa uniwersalnych wartości tkwiących w utworach pisarza.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Aktywizowanie uczniów zdolnych do rozwijania twórczych pasji i pogłębiania własnych zainteresowań.
Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości, uporządkowania wiedzy i twórczej parafrazy zgromadzonych materiałów.

W  Wojewódzkim Konkursie Literackim  mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z województwa lubelskiego, który napisał samodzielnie twórczą pracę na jeden z zaproponowanych tematów:

Tematy dla uczniów
szkoły podstawowej:

Wyobraź sobie swoje spotkanie z wybranym bohaterem „W pustyni i w puszczy”. Opisz je w dowolnej formie /kartka z pamiętnika, opowiadanie, list../.
Wykonaj album tematyczny na temat wyprawy Stasia Tarkowskiego.

Tematy dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

Henryk Sienkiewicz był orędownikiem walki o wolną Polskę. Podczas wystąpienia w Sztokholmie twórca powiedział: „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!”. Zredaguj pisemne wystąpienie lub esej na temat postawy patriotycznej pisarza i bohaterów jego książek.
Która powieść Henryka Sienkiewicza jest Ci szczególnie bliska i dlaczego? Rozprawka  lub wywód argumentacyjny.

W  Wojewódzkim Konkursie  na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza mógł wziąć udział każdy uczeń  gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z województwa lubelskiego, który przygotował prezentację  na jeden z zaproponowanych tematów:

1. Podróże Henryka Sienkiewicza.

2. Bohaterowie lektur szkolnych z utworów Sienkiewicza.

3. Kobiety w życiu H. Sienkiewicza.

4. Postacie historyczne w twórczości H. Sienkiewicza.

5. Powieści H. Sienkiewicza na  ekranie.

Jury w składzie:

1.Bożenna Jankiewicz – nauczycielka języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, przewodnicząca lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.

2. Ewa Janiszewska- nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum.

3. Anna Zielińska - nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, lubelski oddział SNaP (wiceprzewodnicząca).

4. Wiktor Serafin - nauczyciel języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, członek zarządu lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów przyznało nagrody i wyróżnienia w konkursach poświęconych życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Galeria zdjęć z uroczystości.

Pełna informacja o wojewódzkich konkursach sienkiewiczowskich w załączniku. 

Opcje strony

do góry