'Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje' - projekt ZS Budowlanych

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie po raz kolejny umożliwił uczniom uczestniczenie w zagranicznym stażu zawodowym w ramach projektu 'Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje'. O realizacji projektu jego koordynatorka nauczyciel Agata Nossowska.

Agata Nossowska, Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie  

'Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje'

  D​obry start młodego człowieka w przyszłość to przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie zawodowe. Uczniowie muszą otworzyć się na inne formy kształcenia niż w macierzystej szkole, na możliwości, które oferuje rynek pracy  w Unii Europejskiej, odnaleźć się w innej sytuacji niż znana im codzienność. Potrzebują bodźców w postaci poznania nowych technologii, nowych warunków pracy, korzystania z nowoczesnych maszyn i urządzeń, aby pobudzić swoją ciekawość i chęć rozwoju zawodowego. 

  Od 24 maja do 6 czerwca 2015 roku uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w dwutygodniowym stażu zawodowym w miejscowości Scheuditz w Niemczech w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Grupa liczyła 10 osób – 5 uczniów w zawodzie technik urządzeń sanitarnych oraz 5 osób w zawodzie technik budownictwa. Staż został zorganizowany we współpracy z instytucją przyjmującą VITALIS GmbH, która ma duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Przed wyjazdem młodzież brała udział w przygotowaniach językowych i zawodowych.

  W ramach praktyk uczniowie wykonywali prace instalacyjne i remontowe w obiektach na terenie ośrodka pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów niemieckich. Technicy urządzeń sanitarnych między innymi układali ogrzewanie podłogowe i ścienne oraz montowali stelaże pod kompakty WC, natomiast technicy budownictwa tynkowali ściany, malowali pomieszczenia, wykonywali elementy żelbetowe czy spoinowali mury kamienne. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z powierzonych  zadań, a instruktorzy chwalili zaangażowanie i fachowość stażystów.

  Integralną częścią stażu był program kulturalny, który obejmował m. in. dwudniową wycieczkę do Berlina, (zwiedzanie Reichstagu, Muzeum Techniki, Muzeum Historycznego czy Bramy Brandenburskiej oraz spacer po śródmieściu ), zwiedzanie Lipska i okolic oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

  Podczas stażu uczniowie mieli okazję poznać nowe technologie, zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną, poznać organizację pracy w Niemczech oraz podnieść kompetencje zawodowe i społeczne. Wymiana doświadczeń oraz kontakty z młodzieżą  z innych krajów zmotywowały młodzież do intensywniejszej nauki języków obcych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

{GALERIA:17281-17282-17284}

  Dzięki stażom młodzi ludzie rozpoczynający pracę w swoim zawodzie będą posiadali międzynarodowe doświadczenie zawodowe, będą mogli uwolnić się od kompleksów zawodowych, językowych i kulturowych. Wzmocnienie motywacji do nauki i podnoszenia kwalifikacji uczniów pozwoli wyzwolić ich potencjał, planować własny rozwój w zakresie kształcenia i kariery zawodowej oraz zapewnić lepszy start po skończeniu szkoły. Ważnym elementem praktyki jest możliwość uzyskania certyfikatu Europass Mobility. Dokument ten będzie wystawiony imiennie na każdego uczestnika, który zaliczy praktykę.

Opcje strony

do góry