Data publikacji: 12.06.2014
Autor:

'Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie'

Maria Młynarczyk i Danuta Stachyra są nauczycielami w SP nr 27 w Lublinie. Referat 'Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie' panie wygłosiły podczas konferencji 'Formy współpracy nauczycieli z nauczycielami biblioteki szkolnej' 27 maja 2014 r. w WBP Lublinie.

Maria Młynarczyk, Danuta Stachyra, Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie im. Marii Montessori
‘Współpraca bibliotekarzy i nauczycieli w realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori’

'Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela … jest bycie zdolnym, by powiedzieć:
"Te dzieci pracują jak gdybym nie istniała"'.
Maria Montessori

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość  do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

Opcje strony

do góry