„Wykorzystanie technik wpływu społecznego”

W życiu społecznym ulegamy wpływom grup i osób, których wizerunek publiczny służy osiągnięciu przez nich wytyczonych celów. Zazwyczaj skuteczność oddziaływania praktyków wpływu społecznego wynika z przemyślanego i zaplanowanego stosowania przez nich technik wpływu społecznego.

Robert Cialdini, amerykański psycholog społeczny, w książce Wywieranie wpływu na ludzi, przedstawił najczęściej stosowane techniki manipulacji przez praktyków wpływu społecznego. Ich zrozumienie ułatwi nam dokonanie prawidłowej oceny zjawisk społecznych i prawdziwych intencji praktyków wpływu społecznego. Uczciwie stosowane mogą ułatwić prawidłowe funkcjonowanie organizacji szkolnej i przysporzyć jej sukcesów.

 

Opcje strony

do góry