Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/lublin/informacja-pedagogiczn/publikacje/1253,Scenariusz-zajec-rewalidacyjno-wychowawczych-z-dziecmi-gleboko-uposledzonymi-umy.html
23.07.2024, 16:57

Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi głęboko upośledzonymi umysłowo

Dzieci głęboko upośledzone umysłowo to najczęściej osoby, u których występuje wiele deficytów rozwojowych. Nie doświadczają one wielu bodźców towarzyszących różnorodnym formom ruchu, a co za tym idzie występuje u nich słaba świadomość ciała, jego części, stronności jak również koordynacji sensoryczno-motorycznej i umysłowej.

Pomagamy uczniom głęboko upośledzonym umysłowo poznawać i odczuwać własne ciało, dostarczać takich doznań fizycznych, które pobudzą świadomość, poprawią kontrolę nad ciałem oraz wpłyną na poprawę samopoczucia.
Elżbieta Bugała, Anita Woźnicka

nauczyciele zespołów rewalidacyjno – wychowawczych
Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie

 

Opcje strony