8204.Prawda, dobro i piękno etycznym i estetycznym kanonem współczesnej odpowiedzialności

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Konferencje, sympozja, wykłady itp.
Forma
Konferencja
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych, Nauczyciele biblioteki szkolnej, Nauczyciele etyki, Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, Nauczyciele religii katolickiej, Nauczyciele religii prawosławnej, Nauczyciele wychowawcy
Kierownik
Zbigniew Wiertel

Program

 • 8:30-9:00 Rejestracja uczestników
 • 9:00-9:20 Otwarcie konferencji i powitanie gości, dr hab. Piotr Wijatkowski, Dyrektor Instytutu Muzyki,
  Wydział Artystyczny UMCS, mgr Krzysztof Staruch, Dyrektor LSCDN
 • 9:20-9:50 Koncert fortepianowej muzyki patriotycznej z komentarzem, mgr Tomasz Krawczyk, Instytut Muzyki WA UMCS
 • 9:50-10:00 Recytacja poezji, Miłosz Sadurski
 • 10:00-10:45 Jeden obraz więcej mówi, niż tysiąc słów. O sile i znaczeniu ikonografii
  w nauczaniu, dr hab. Tomasz Panfil – IPN
 • 10:45-11:05 Przerwa kawowa oraz rozmowy w kuluarach 
 • 11:05 -11:50 Obraz wojny w muzyce i sztuce. Zarys edukacji interdyscyplinarnej,
  dr Renata Gozdecka, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny UMCS 
 • 11:50-12:10 Ojczyznę kochać trzeba i szanować, czyli jak rozmawiać o patriotyzmie
  w literaturze bez patosu, a z sensem, dr hab. Lech Giemza, KUL, Wydział Nauk Humanistycznych
 • 12:10-12:30 Przerwa kawowa oraz rozmowy w kuluarach 
 • 12:30-13:15 Pieśni patriotyczne lustrem dziejów narodu polskiego, mgr Marcin Szostek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN
  w Lublinie
 • 13:15-13:45 Idea wolontariatu – wychowanie do dobra w praktyce, 
  ks. dr Krzysztof Gałan, Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego
 • 13:45-14:00 Przerwa kawowa oraz rozmowy w kuluarach
 • 14:00-14:30 Wyposażenie kawalerii około 1920 roku, realia życia podczas wojny polskobolszewickiej w oparciu o dziennik ułana, Grzegorz Sztal, inicjator i założyciel Muzeum Znaki Czasu.
 • 14:30-15:00 Koncert oraz wspólne pieśni ułańskich i patriotycznych 
  Grzegorz Sztal oraz Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy akompaniamencie „The Fedor Family” oraz Uczestnicy konferencji
 • 15:0-15:15 Zakończenie konferencji

Opis

Tematyka konferencji jest skupiona wokół jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
 

Organizacja

Termin: 28 listopada 2022
Adres: Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Instytut Muzyki, Aleja Kraśnicka 2B, 20-718 Lublin, sala nr 14 
Obowiązuje kolejność zapisów na konferencję. W związku z tym, że sala koncertowa Instytutu Muzyki UMCS posiada ograniczoną ilość miejsc, w tygodniu poprzedzającym konferencję uczestnicy będą proszeni o potwierdzenie obecności.

Prowadzący

Zbigniew Wiertel

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry