8202.Planowanie pracy mediatorów szkolnych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta doskonalenia organizowanego we współpracy z instytucjami, organizacjami i placówkami oświatowymi
Obszar
Konferencje, sympozja, wykłady itp.
Forma
Konferencja
Liczba godzin
5
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych
Kierownik
Anna Radziwiłko

Program

  • Część I – spotkanie z dyrektorami szkół
  • Mediacje szkolne i rówieśnicze
  • Mediacje jako narzędzie do dyspozycji dyrektora placówki oświatowej
  • Nowe akty prawne obowiązujące w roku szkolnym 2022/23, zapisy w dokumentach szkolnych
  •  
  • Część II – spotkanie z mediatorami szkolnymi
  • przykłady praktycznego zastosowania mediacji
  • Możliwości rozwoju dla mediatorów szkolnych
  • Współpraca z mediatorami sądowymi oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie
  • planowanie pracy mediatorów na rok szkolny 2022/2023 - Sieć mediatorów na poziomie miasta/gminy/powiatu

Organizacja

4 października 2022 r w godzinach 10.00-14.00 w sali B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie.

Prowadzący

Anna Radziwiłko

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry