6207.Kurs instruktora rekreacji szkolnej - specjalność Nordic Walking

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy/szkolenia nadające uprawnienia
Forma
Kurs nadający uprawnienia
Liczba godzin
16
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierownik
Piotr Szymański

Program

  • Pojęcie szkolnej rekreacji ruchowej.  
  • Aspekty zdrowotne i społeczne Nordic Walking. 
  • Zasady wyboru i doboru kijków do Nordic Walking. 
  • Formy aktywności fizycznej i podstawy techniki Nordic Walking.
  • Zestawy ćwiczeń rozgrzewających, zasadniczych i końcowych w Nordic Walking.
  • Szkolna i pozaszkolna aktywność fizyczna; planowanie i realizacja treningu zdrowotnego. 
  • Wybrane aspekty bezpieczeństwa w Nordic Walking - pierwsza pomoc przedmedyczna. 
  • Planowanie aktywności ruchowej z Nordic Walking na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
  • Zajęcia praktyczne; prowadzenie zajęć, style kierowania grupą uczniów. 

Organizacja

Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia instruktora Nordic Walking.
Kurs 3 dniowy 16 godzinny realizowany w trybie mieszanym. 
1 dzień, wykłady  w trybie zdalnym synchronicznym. 
2 dzień, ćwiczenia w trybie zdalnym asynchronicznym.
3  dzień, zajęcia terenowe i egzamin praktyczny (trasa wokół Zalewu Zemborzyckiego - Lublin). 
Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu. 
Zaliczenie: praca kontrolna i egzamin praktyczny. 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego instruktora rekreacji szkolnej - specjalność Nordic Walking.

Prowadzący

Piotr Szymański

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry