6206.Kurs instruktora turystyki szkolnej
- specjalność turystyka rowerowa

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy/szkolenia nadające uprawnienia
Forma
Kurs nadający uprawnienia
Liczba godzin
16
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Piotr Szymański

Program

  • Geneza i definicja turystyki szkolnej.
  • Charakterystyka wybranych form turystyki szkolnej - turystyka rowerowa.
  • Analiza przepisów prawa dotyczących organizowania krajoznawstwa i wycieczek szkolnych w tym form turystyki kwalifikowanej.
  • Analiza wybranych zagadnień prawa o ruchu drogowym - zasady porusza się rowerem.
  • Bezpieczeństwo uczestników i odpowiedzialność nauczycieli podczas szkolnej wycieczki rowerowej.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas wycieczek szkolnych.
  • Znakowane trasy i szlaki rowerowe w Polsce i na Lubelszczyźnie.
  • Program Poznaj Polskę a turystyka szkolna.
  • Zajęcia praktyczne – rajd rowerowy.

Opis

Zajęcia odbędą się w dniach 23, 25.05.2023 r. w trybie zdalnym synchronicznym oraz 27.05.2023 r. w trybie stacjonarnym
(rajd rowerowy). Kurs jest nieodpłatny, organizator nie zapewnia sprzętu (roweru), dojazdu do miejsca rozpoczęcia rajdu
Zwierzyniec lub Parchatka) oraz wyżywienia w trakcie wycieczki rowerowej. 

Organizacja

Kurs 16 godzinny 3 dniowy, realizowany w trybie mieszanym.
1 dzień wyklady w trybie zdalnym - synchronicznym i praca asynchroniczna na platformie edukacyjnej.
2 dzień wyklady w trybie zdalnym - synchronicznym i praca asynchroniczna na platformie edukacyjnej.
3 dzień wycieczka rowerowa - egzaminacyjna. 
Uczestnik dysponuje własnym rowerem , istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia roweru po uprzednim zgłoszeniu.
Zaliczenie: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.
 

Prowadzący

Jacek Misiuk

Piotr Szymański

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry