6203.Kurs na kierownika wycieczek i obozów wędrownych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy/szkolenia nadające uprawnienia
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
10
Cena
55.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wychowawcy świetlic i internatów
Kierownik
Artur Gontarz

Program

  • Przepisy prawne normujące organizowanie turystyki w środowisku szkolnym.
  • Organizacja wycieczek.
  • Projektowanie programu wycieczki i obozu wędrownego.
  • Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach i obozach.
  • Dokumentacja wycieczki i obozu wędrownego.
  • Postępowanie w sytuacjach wypadkowych.

Organizacja

Kurs organizowany w trybie zdalnym odbędzie się na platformie Microsoft Teams.
Kurs składa się z dwóch spotkań online i pracy własnej uczestnika kursu.
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na spotkaniach online oraz wykonanie zadania ćwiczeniowego.
Imienne zaproszenie mailowe zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Prowadzący

Artur Gontarz

Zapisz się

Opcje strony

do góry