6202.Kurs na wychowawcę wypoczynku

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy/szkolenia nadające uprawnienia
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
36
Cena
100.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pracownicy administracyjni szkół i placówek, Wychowawcy świetlic i internatów
Kierownik
Artur Gontarz

Program

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
  • Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.
  • Obowiązki wychowawcy grupy.
  • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynkowej.
  • Krajoznawstwo i turystyka.
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
  • Zajęcia praktyczno-techniczne.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.
  • Program wg Załącznika Nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).

Organizacja

Kurs organizowany w trybie mieszanym - składający się z części zdalnej i części stacjonarnej.
Część zdalna kursu odbędzie się na platformie Microsoft Teams (24 godziny dydaktyczne).
Cześć stacjonarna kursu (12 godzin dydaktycznych) odbędzie się w wybranej placówce LSCDN (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość) ze względu na preferencje uczestników kursu.
Pierwsze spotkanie kursu odbędzie się w trybie zdalnym. Na spotkaniu m.in. zostanie ustalony termin, miejsce i forma kolejnego spotkania.
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na spotkaniach oraz wykonanie zadań zaliczeniowych.
Co najmniej na 24 godziny przed pierwszym spotkaniem uczestnicy kursu zostaną poinformowani o planowanym rozpoczęciu kursu oraz o możliwych sposobach dołączenia do zdalnego zespołu kursu.

Prowadzący

Artur Gontarz

Opcje strony

do góry