6201.Kurs na kierownika wypoczynku

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy/szkolenia nadające uprawnienia
Forma
Kurs nadający uprawnienia
Liczba godzin
10
Cena
60.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek, Pracownicy administracyjni szkół i placówek, Wychowawcy świetlic i internatów
Kierownik
Artur Gontarz

Program

  • Planowanie pracy wychowawczej.
  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
  • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z pracownikami administracyjnymi.
  • Elementy zarządzania kryzysowego.
  • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.
  • Program wg Załącznika Nr 7 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).

Organizacja

Kurs organizowany w trybie mieszanym - składający się z części zdalnej i części stacjonarnej.
Część zdalna kursu odbędzie się na platformie Microsoft Teams (1 spotkanie - 4 godziny dydaktyczne).
Cześć stacjonarna kursu (1 spotkanie - 6 godzin dydaktycznych) odbędzie się w wybranej placówce LSCDN (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość) ze względu na preferencje uczestników kursu.
Pierwsze spotkanie kursu odbędzie się w trybie zdalnym. Na spotkaniu m.in. zostanie ustalony termin, miejsce i forma kolejnego spotkania.
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na spotkaniach oraz wykonanie zadań zaliczeniowych.
Co najmniej na 24 godziny przed pierwszym spotkaniem uczestnicy kursu zostaną poinformowani o planowanym rozpoczęciu kursu oraz o możliwych sposobach dołączenia do zdalnego zespołu kursu.

Prowadzący

Artur Gontarz

Opcje strony

do góry