6102.Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta kursów kwalifikacyjnych i innych form doskonalenia nadających uprawnienia
Obszar
Kursy kwalifikacyjne
Forma
Kurs kwalifikacyjny
Liczba godzin
210
Cena
1100.00 PLN
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Alicja Ciszek-Roskal

Program

  • Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Organizacja

Kurs odbywa się w trybie stacjonarnym i zdalnym  za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do zajęć zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu na adres podanyny w profilu użytkownika w systemie lscdn.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com).
Ogólna liczba godzin kursu wynosi 210. 
Warunkiem ukończenia kursu jest:
a) aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
b) zaliczenie wymaganych programem kursu zadań praktycznych, 
c) wykonanie i obrona pracy dyplomowej.

Opcje strony

do góry