5102.Wprowadzenie w mediacje szkolne

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli wychowawców, specjalistów i bibliotekarzy szkół / placówek oświatowych
Obszar
Wychowawcy grup, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
19
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Anna Radziwiłko

Program

  • Podstawowe zasady prowadzenia mediacji. 
  • Dynamika przebiegu konfliktu i strategie radzenia sobie w sytuacji konfliktu. 
  • Umiejętności komunikacyjne mediatora - słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych. 
  • Przebieg mediacji i sposoby jej dokumentowania. 
  • Symulacja mediacji z uwzględnienie specyfiki konfliktów szkolnych.

Opis

Anna Radziwiłko realizacja zajęć stacjonarnych LSCDN Lublin
Spotkania zdalne 25.01,1 i 8.02.23, godz. 17.00 - 19.15, spotkania stacjonarne 17.01.23, 11.02.23 godz. 10.00 - 14.00

Ewa Kucharska realizacja zajęć stacjonarnych LSCDN Zamość

Organizacja

Kurs odbywa się  w trybie mieszanym - 9 godzin zdalnie synchronicznie z wykorzystaniem aplikacji meet (3 spotkania) oraz 10 godzin stacjonarnie (2 spotkania).
Imienne zaproszenia e-mail do zajęć zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres  podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Kurs trwa 3 tygodnie.
W  ramach kursu będą dwa spotkania spotkania stacjonarne (po 5 godzin tygodniowo).
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na min. 16 godzinach.

Prowadzący

Ewa Kucharska

Anna Radziwiłko

Opcje strony

do góry