4107.Podstawy metodyki kształcenia zawodowego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego i ustawicznego
Obszar
Kształcenie teoretyczne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
36
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele kształcenia zawodowego, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Kierownik
Artur Gontarz

Program

  • Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach.
  • Programy nauczania o budowie przedmiotowej i modułowej.
  • Ogniwa procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym.
  • Typy i struktura zajęć  w kształceniu zawodowym.
  • Taksonomia i operacjonalizacja celów nauczania teoretycznego i praktycznego.
  • Metody nauczania.
  • Charakterystyka metod nauczania w teoretycznym i praktycznym kształceniu zawodowym.
  • Środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym.
  • Formy, metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego.
  • Ewaluacja w kształceniu zawodowym.

Organizacja

Kurs zdalny odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Imienne zaproszenie mailowe zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Kurs składa się z czterech spotkań online (co tydzień jedno spotkanie) oraz pracy własnej uczestnika kursu.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na spotkaniach online oraz wykonanie zadań ćwiczeniowych.

Doskonalenie przeznaczone dla nauczycieli rozpoczynających staż i z krótkim stażem pedagogicznym.

Prowadzący

Artur Gontarz

Zapisz się

Opcje strony

do góry