4105.Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania w kształceniu zawodowym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego i ustawicznego
Obszar
Kształcenie teoretyczne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Kierownik
Artur Gontarz

Program

  • Programy nauczania w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
  • Przepisy prawne dotyczące programów nauczania.
  • Regulacje ustawowe w zakresie programów nauczania.
  • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.
  • Ramowe plany nauczania.
  • Podstawy programowe kształcenia w zawodach.
  • Etapy opracowywania programu nauczania zawodu.
  • Programy nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych.
  • Modyfikowanie programu nauczania zawodu.
  • Opracowywanie programów nauczania w kształceniu ustawicznym.

Organizacja

Kurs zdalny odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Imienne zaproszenie mailowe zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Kurs składa się z dwóch spotkań online i pracy własnej uczestnika kursu oraz konsultacji w zakresie opracowywanych programów nauczania.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na spotkaniach online.

Prowadzący

Artur Gontarz

Zapisz się

Opcje strony

do góry