4104.Wykorzystanie multimedialnych zasobów edukacyjnych w kształceniu zawodowym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego i ustawicznego
Obszar
Kształcenie teoretyczne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Kierownik
Andrzej Lipski

Program

  • Prawo autorskie - przepisy i zasady korzystania i udostępniania zasobów cyfrowych
  • Efektywne wyszukiwanie informacji - tworzenie zapytań.
  • Tworzenie oraz dobór multimedialnych zasobów dydaktycznych.
  • E-zasoby - przegląd rekomendowanych platform i serwisów edukacyjnych.
  • Podstawowe funkcje Office 365, ustawienia aplikacji Teams.
  • One Drive – wirtualny dysk na dane, tworzenie zadań otwartych dla uczniów i ich udostępnianie.
  • Aplikacja Forms do tworzenia testów, rodzaje pytań, przypisywanie testów do grup zajęciowych.
  • OneNote i konfigurowanie notesu dla zespołu.
  • ​Możliwości edukacyjne aplikacji dla poszczególnych przedmiotów zawodowych.

Organizacja

Kurs zdalny odbędzie się za pomocą komunikatora internetowego Google Meet.
Planowane są dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne. 
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w szkoleniu oraz min. 80% obecności na spotkaniach.

Prowadzący

Andrzej Lipski

Zapisz się

Opcje strony

do góry