4102.Aktywizujące metody i techniki w nauczaniu przedmiotów zawodowych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego i ustawicznego
Obszar
Kształcenie teoretyczne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Kierownik
Andrzej Lipski

Program

  • Przegląd metod nauczania.
  • Metody aktywizujące i medytacyjne. 
  • Metody interakcyjne w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
  • Tworzenie scenariuszy zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi.
  • Przegląd aktywizujących narzędzi edukacji zdalnej.

Organizacja

Kurs zdalny odbędzie się za pomocą komunikatora internetowego Google Meet w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.
Planowane są trzy spotkania po 2 godziny dydaktyczne. 
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w szkoleniu oraz min. 80% obecności na spotkaniach.

Prowadzący

Andrzej Lipski

Zapisz się

Opcje strony

do góry