4101.Metodyka kształcenia zawodowego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego i ustawicznego
Obszar
Kształcenie teoretyczne
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
36
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Kierownik
Andrzej Lipski

Program

  • Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach.
  • Taksonomia i operacjonalizacja celów nauczania teoretycznego i praktycznego.
  • Ogniwa procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym.
  • Planowanie pracy nauczyciela, przygotowanie do lekcji obserowanej.
  • Metody nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym.
  • Wykorzystanie zasobów mutimedialnych internetu w kształceniu zawodowym.
  • Zastosowanie pomiaru dydaktycznego, podstawy oceniania kryterialnego.

Organizacja

Kurs zdalny odbędzie się na platformie Google Workspace lub Microsoft Teams.
Imienne zaproszenie mailowe zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Kurs składa się z sześciu spotkań online oraz pracy własnej uczestników kursu.
Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na spotkaniach online oraz wykonanie zadań ćwiczeniowych.

Prowadzący

Andrzej Lipski

Zapisz się

Opcje strony

do góry