3907.Ja w przyszłości - doradztwo zawodowe dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie, profilaktyka, opieka, doradztwo zawodowe i wdż
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele doradcy zawodowi, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele wychowawcy, Pedagodzy i psycholodzy szkolni, Wychowawcy świetlic
Kierownik
Beata Soboń

Program

  • Podejście do doradztwa a ukierunkowywanie dzieci w młodszym wieku szkolnym – jak nie ograniczać możliwości.
  • Doradztwo zawodowe w zabawach i podczas lekcji.
  • Testowanie uczniów w wieku wczesnoszkolnym.
  • Wydarzenia szkolne adresowane dla najmłodszych.
  • Przykładowy program realizacji doradztwa zawodowego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Organizacja

Warsztaty zrealizowane zostaną w trybie asynchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom lub usługi https://classroom.google.com/.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com).
Imienne zaproszenia mailowe do zajęć w Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
W ramach warsztatów odbędzie się 1 spotkanie synchroniczne.                                                                                                                        Warunkiem zaliczenia warsztatów i otrzymania zaswiadczenia jest obecność na spotkaniu synchronicznym i wykonanie obowiązkowych zadań.

Prowadzący

Beata Soboń

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry