3901.Partnerska współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie, profilaktyka, opieka, doradztwo zawodowe i wdż
Forma
Wykład
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Jan Ciepałowicz

Program

  • Rodzice w szkole –, wzajemne oczekiwania, partnerskie relacje,  organizacja współpracy.
  • Współpraca nauczycieli i rodziców w kontekście komunikacji interpersonalnej.
  • Współpraca w sytuacjach trudnych i problemowych – postawy nauczycieli i rodziców.

Organizacja

Wykład w wymiarze 2 godzin dydaktycznych odbędzie się w trybie synchronicznym na platformie na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/ .
Imienne zaproszenia mailowe zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem wykładu na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest rejestracja uczestnika w systemie LSCDN oraz potwierdzenie obecności podczas spotkania online.

Prowadzący

Jan Ciepałowicz

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry