3813.Włącz technologię, czyli edukacja cyfrowa
w edukacji włączającej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Zbigniew Wiertel

Program

  • Model SAMR.
  • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.
  • Propozycje metodyczne w tworzeniu e-materiałów.
  • Metody aktywizujące w środowisku wirtualnym.
  • Dostosowanie e-materiałów dla uczniów ze SPE.
  • Tworzenie materiałów własnych.

Opis

Podczas szkolenia nauczyciele nabędą praktyczne umiejętności w stosowaniu TIK w nauczaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja

Szkolenie odbywa się zdalnie w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkana zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem.

Prowadzący

Zbigniew Wiertel

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry