3808.Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierownik
Barbara Kostrobała

Program

  • Podstawy teoretyczne metody SI.
  • Rozpoznanie zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
  • Ćwiczenia i zabawy stymulujące poszczególne układy sensoryczne.
  • Strategie sensoryczne wspierające dzieci z zaburzeniami SI.

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom lub usługi https://classroom.google.com/.

Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com). Imienne zaproszenia mailowe do zajęć w Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Kurs trwa 2 tygodnie (po 4 godzin tygodniowo w trybie asynchronicznym i 2 godziny w trybie synchronicznym). Warunkiem udziału w doskonaleniu i uzyskania zaświadczenia po jego odbyciu jest rejestracja uczestnika w systemie rekrutacji LSCDN i spełnienie wymagań określonych przez prowadzącego dla danej formy dydaktycznej.

 

Prowadzący

Barbara Kostrobała

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry