3806.Ćwiczenia i zabawy ułatwiające komunikację
z uczniem ze SPE

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Seminarium
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierownik
Barbara Kostrobała

Program

  • Znaczenie skutecznego komunikowania się w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela.
  • Istotne elementy w komunikacji interpersonalnej.
  • Rola aktywnego słuchania.
  • Killery komunikacyjne.
  • Wykorzystanie metody PBP w komunikacji z uczniem.
  • Propozycje zabaw doskonalących kompetencje społeczne uczniów.

Organizacja

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry