3806.Ćwiczenia i zabawy ułatwiające komunikację
z uczniem ze SPE

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Seminarium
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierownik
Barbara Kostrobała

Program

  • Znaczenie skutecznego komunikowania się w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela.
  • Istotne elementy w komunikacji interpersonalnej.
  • Rola aktywnego słuchania.
  • Killery komunikacyjne.
  • Wykorzystanie metody PBP w komunikacji z uczniem.
  • Propozycje zabaw doskonalących kompetencje społeczne uczniów.

Organizacja

Szkolenie  odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.

Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Szkolenie  trwa 2 tygodnie (po 3 godziny tygodniowo).

W ramach szkolenia  będą dwa spotkania synchroniczne. Wymagane jest konto Gmail. Warunkiem udziału w doskonaleniu i uzyskania zaświadczenia po jego odbyciu jest rejestracja uczestnika w systemie rekrutacji LSCDN i spełnienie wymagań określonych przez prowadzącego dla danej formy dydaktycznej.

Prowadzący

Barbara Kostrobała

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry