3805.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Seminarium
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Nauczyciele wychowawcy, Pedagodzy i psycholodzy szkolni
Kierownik
Beata Soboń

Program

 •  Podstawa prawna dostosowywania wymagań edukacyjnych. 
 •  Rola i zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
 •  Rozumienie opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
 •  Leksykon pojęć używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.
 •  Dobór metod i form pracy do potrzeb uczniów z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Organizacja

Webinarium odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/.
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Prowadzący

Beata Soboń

Zapisz się

 • 3805/SZ/MV/B/2022

  1. W trybie zdalnym

  07.12.2022 16:30 - 18:00
  Prowadząca Beata Soboń
  LSCDN Internet Online
  Lublin
  Lublin
  bezpłatne
  Brak miejsc

Opcje strony

do góry