3802.Metody pracy wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierownik
Marzanna Dybcio

Program

 • Podstawy prawne  i  założenia edukacji  ucznia niepełnosprawnego w placówce ogólnodostępnej.
 • Dobór metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego.
 • Przegląd wybranych metod pracy aktywizujących i wspierających rozwój dziecka niepełnosprawnego podczas zajęć i lekcji  w placówce.

Organizacja

Kurs doskonalący odbywa się w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/ oraz asynchronicznie  w domenie @gmail.com.

Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com).
Imienne zaproszenia mailowe do zajęć na Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego po 1 spotkaniu na Meet na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl. ( w domenie @gmail.com).
Kurs trwa 6 godzin - 1 tydzień.
W ramach kursu odbędzie się 1  spotkanie synchroniczne w formie webinaru ( 3 godz. dydaktyczne), pozostały czas to praca ćwiczeniowa, warsztatowa na Classroom( 3 godz. dydaktyczne).
Warunkiem ukończenia warsztatów jest udział w spotkaniu na Meet oraz praca ćwiczeniowa na Classroom.

Prowadzący

Marzanna Dybcio

Zapisz się

 • 3802/SZ/MLXXVII/B/2023

  1. W trybie zdalnym

  10.01.2023 16:30 - 17.01.2023 16:30
  prowadząca Marzanna Dybcio
  LSCDN Internet Online
  Lublin
  Lublin
  bezpłatne
  Brak miejsc

Opcje strony

do góry