3801.Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka niepełnosprawnego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Edukacja specjalna i włączająca oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
8
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach szkolnictwa specjalnego, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kierownik
Marzanna Dybcio

Program

  • Dziecko / uczeń z orzeczeniem w placówce ogólnodostępnej - podstawy prawne kształcenia specjalnego w placówce ogólnodostępnej.
  • Istota zajęć rewalidacyjnych.
  • Przegląd metod  i form  pracy z dzieckiem / uczniem jako propozycje pracy podczas zajęć rewalidacyjnych.
  • Plan pracy zajęć rewalidacyjnych, wykorzystanie ćwiczeń usprawniających zaburzone sfery rozwojowe dziecka/ucznia - praktyczne wskazówki.

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom lub usługi https://classroom.google.com/.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com).
Imienne zaproszenia mailowe do zajęć w części ćwiczeniowej na Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl. po 1 spotkaniu na Meet.
W ramach kursu będzie 1 spotkanie synchroniczne na Meet ( forma webinaru) - zaproszenie ( link)wysłane zostanie przez prowadzącego kurs 24 godziny przed spotkaniem. 
Kurs trwa 7 dni.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w  spotkaniu synchronicznym na Meet oraz praca w części ćwiczeniowej na Classroom.

Prowadzący

Marzanna Dybcio

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry