3606.Stymulowanie rozwoju oraz kształtowanie
i monitorowanie sprawności fizycznej uczniów

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Forma
Seminarium
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wychowania fizycznego
Kierownik
Piotr Szymański

Program

  • Podstawowe zadania wychowania fizycznego.
  • Treści podstawy programowej wychowania fizycznego szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
  • Formy i narzędzia monitorowania rozwoju fizycznego uczniów.
  • Formy i narzędzia monitorowania sprawności morfo-funkcjonalnej i ogólnej uczniów.
  • Formy i narzędzia  monitorowania szkolnej i pozaszkolnej aktywności fizycznej uczniów.
  • Wybrane działania  dydaktyczne oraz wychowawczo-profilaktyczne szkoły stymulujące rozwój fizyczny oraz sprawność i aktywność uczniów.

Opis

Forma dydaktyczna skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i etapów edukacji.

Organizacja

Realizacja doskonalenia odbędzie się w domenie LSCDN z wykorzystaniem komunikatora internetowego Meet.
Link do udziału w formie dydaktycznej umieszczony zostanie w indywidualnym profilu użytkownika LSCDN lub wysłany na adres
e-mail wskazany przy rejestracji.
Forma doskonalenia przeprowadzona zostanie w dwóch dniach w tygodniu, w trybie zdalnym synchronicznym. 
Warunkiem udziału w doskonaleniu i uzyskania zaświadczenia po jego odbyciu jest rejestracja uczestnika w systemie rekrutacji LSCDN i spełnienie wymagań określonych przez prowadzącego dla danej formy dydaktycznej.

Prowadzący

Piotr Szymański

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry