3605.Monitorowanie i ocenianie uczniów
na lekcjach wychowania fizycznego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wychowania fizycznego
Kierownik
Piotr Szymański

Program

  • Akty prawne dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów.
  • Obszary i narzędzia monitorowania osiągnięć uczniów.
  • Proces oceniania kształtującego uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
  • Obszary, narzędzia i kryteria oceniania sumującego uczniów.
  • Obszary oceniania uczniów na zajęciach wychowania fizycznego do wyboru.
  • Ocenianie uczniów czasowo i częściowo zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego.

Opis

Forma dydaktyczna skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół i etapów edukacji. 

Organizacja

Realizacja doskonalenia odbędzie się w domenie LSCDN z wykorzystaniem komunikatora internetowego ,,Meet”.
Link do udziału w formie dydaktycznej umieszczony zostanie w indywidualnym profilu użytkownika LSCDN lub wysłany na adres
e-mail wskazany przy rejestracji.
Forma doskonalenia przeprowadzona zostanie przez trzy kolejne dni tygodnia w trybie zdalnym synchronicznym i asynchronicznym.
Warunkiem udziału w doskonaleniu i uzyskania zaświadczenia po jego odbyciu jest rejestracja uczestnika w systemie rekrutacji LSCDN i spełnienie wymagań określonych przez prowadzącego dla danej formy dydaktycznej.

Prowadzący

Piotr Szymański

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry