3519.Portale, aplikacje, e-zasoby – efektywne wykorzystanie nowych technologii w edukacji

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Informatyka i nowoczesne technologie
Forma
Seminarium
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Agata Waszek

Program

 • Jakościowy i pragmatyczny wymiar wykorzystania narzędzi TI do prowadzenia kształcenia tradycyjnego i hybrydowego.
 • Propozycje aplikacji, narzędzi online, e-zasobów do wykorzystania w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych XXI wieku z wykorzystaniem TI.
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się.

Organizacja

Webinarium odbywa się na platformie Google Workspace.
Obejmuje jedno 3-godzinne spotkanie w Meet i Classroom.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na spotkaniu oraz aktywność.

Prowadzący

dr inż. Agata Waszek

Konsultant LSCDN ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu

Zapisz się

 • 3519/SZ/MIC/B/2023

  1. W trybie zdalnym

  09.01.2023 15:30 - 18:00
  LSCDN Internet Online
  Lublin
  Lublin
  bezpłatne
  Brak miejsc

Opcje strony

do góry