3419.Dostosowanie wymagań edukacyjnych
do możliwości ucznia

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele matematyki
Kierownik
Elżbieta Wojtowicz

Program

  • Dokumenty stanowiące podstawę do dostosowania wymagań.
  • Analiza opinii i orzeczeń – omówienie występujących pojęć.
  • Wpływ deficytów rozwojowych na naukę matematyki.
  • Sposoby dostosowania wymagań w zależności od rozpoznanych potrzeb i trudności ucznia.
  • Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE.

Organizacja

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry