3416.Praca z uczniem mającym trudności
w uczeniu się matematyki

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze i technika
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
12
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Kierownik
Agnieszka Kałakucka

Program

  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia - zasady pracy z uczniem z dyskalkulią, dysgrafią i dysleksją.
  • Wybrane metody pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki.

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie e-learningowej LSCDN.

Wiadomość mailowa z loginem i hasłem dla uczestnika zostanie wysłana przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Kurs trwa dwa tygodnie (6 godzin pracy zdalnej uczestnika na tydzień).

Warunkiem ukończenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych aktywności oraz uzyskanie łącznie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Prowadzący

Agnieszka Kałakucka

Małgorzata Spierzak

Uwagi

Kurs może być potraktowany jako kontynuacja kursu "Przyczyny i symptomy trudności w uczeniu się matematyki".

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry