3318.Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego
w przedszkolu

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Języki obce nowożytne i mniejszości narodowych
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele języka angielskiego
Kierownik
Małgorzata Tetiurka

Program

  • Sylwetka przedszkolaka jako ucznia języka obcego.
  • Metody i techniki stosowane w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu.
  • Nauka i utrwalanie słownictwa.
  • Nauczanie struktur językowych.
  • Planowanie pracy z przedszkolakami.
  • Metoda kącików językowych.

Organizacja

Warsztaty odbywają się w trybie synchronicznym na platformie Google Meet.
Link do spotkań oraz harmonogram zostaną udostępnione z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach na Google Meet, aktywny udział w dyskusji oraz wykonanie ćwiczeń podczas zajęć.

Prowadzący

Małgorzata Tetiurka

Zapisz się

Opcje strony

do góry