3305.Aplikacja OneNote w pracy nauczyciela języka angielskiego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Języki obce nowożytne i mniejszości narodowych
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
5
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele języka angielskiego
Kierownik
Piotr Skubiński

Program

  • Opis interfejsu oraz funkcjonalności aplikacji.
  • Organizacja pracy w OneNote (grupa sekcji, sekcja, strona i podstrona).
  • Możliwości wykorzystania aplikacji na lekcji języka angielskiego.
  • Dodawanie własnych materiałów.
  • Tworzenie lekcji przy użyciu szablonów stron.
  • Sprawdzanie prac uczniów.

Organizacja

Szkolenie odbywa się online w trybie synchronicznym z wykorzystaniem aplikacji ZOOM oraz w trybie asynchronicznym (praca własna). Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkania online zostaną wysłane przez prowadzącego 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania online na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Szkolenie realizowane jest w ciągu 5 godzin dydaktycznych. Szkolenie w trybie synchronicznym trwa 3 godziny dydaktyczne i 2 godziny w trybie asynchronicznym (praca własna uczestnika). Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadania zleconego przez prowadzącego szkolenie.

Prowadzący

Piotr Skubiński

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry