3211.Praca z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Przedmioty humanistyczne i artystyczne
Forma
Szkolenie
Liczba godzin
6
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele języka polskiego
Kierownik
Jolanta Horbowiec

Program

  • Specyfika funkcjonowania ucznia z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Indywidualizacja nauczania na lekcjach języka polskiego.
  • Planowanie pracy uwzględniające specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
  • Metody i formy pracy na lekcji – dostosowanie do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis

Szkolenie zdalne na platformie MS Teams.

Imienne zaproszenia do zajęć zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia na adres podany podczas zapisu w systemie LSCDN.

Zaliczenie szkolenia na podstawie obecności, aktywnego udziału i wykonania zadań zaliczeniowych.

Prowadzący

Jolanta Horbowiec

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry