3127.Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych
w klasach I – III szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma
Seminarium
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik
Grażyna Wietrzyk-Neckier

Program

  • Diagnozowanie uzdolnień uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
  • Wspieranie dziecka w rozwoju uzdolnień.
  • Metodyka pracy z uczniem zdolnym.
  • Aktywności sprzyjające rozwijaniu inteligencji.
  • Dobre praktyki w pracy z dzieckiem zdolnym.

Organizacja

Zapisz się

Informacje o ewentualnej możliwości zapisu - patrz wyżej.

Opcje strony

do góry