3125.Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma
Seminarium
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik
Grażyna Wietrzyk-Neckier

Program

  • Istota TIK w edukacji uczniów.
  • Edukacyjne portale internetowe w pracy nauczyciela.
  • Aplikacje mobilne na zajęciach z dziećmi z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Przykłady narzędzi TIK do wykorzystania w procesie indywidualizacji kształcenia.
  • Projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i nauczycieli podczas korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych.

Organizacja

Seminarium odbywa się w trybie synchronicznym za pomocą Google Meet i trwa 3 godziny.
Imienne zaproszenia mailowe do zajęć zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem seminarium na adres mailowy podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Prowadzący

Grażyna Wietrzyk-Neckier

Zapisz się

Opcje strony

do góry