2306.Nowa ścieżka awansu zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli rozpoczynających pracę, realizujących awans zawodowy i współpracujących ze sobą poprzez wymianę doświadczeń
Obszar
Odbywający awans zawodowy
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
10
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele dyplomowani wszystkich typów szkół/placówek
Kierownik
Barbara Kratiuk

Program

  • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
  • Rozwiązania dotyczące skrócenia okresu przepracowania.  
  • Wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela.
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google w domenie @gmail.com.
Imienne zaproszenia do zajęć zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem kursu na adres Gmail podany podczas zapisu w systemie LSCDN.
Czas trwania szkolenia: 10 dni.

 

Prowadzący

dr Mirosława Jurak

Barbara Kratiuk

Gabriela Porzyć

Uwagi

Zainteresowani nauczyciele posiadający stopień nauczyciela mianowanego, którzy przed 1 września 2022 roku nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zapisz się

Opcje strony

do góry