2201.Zadania opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli rozpoczynających pracę, realizujących awans zawodowy i współpracujących ze sobą poprzez wymianę doświadczeń
Obszar
Odbywający awans zawodowy
Forma
Kurs doskonalący
Liczba godzin
18
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele dyplomowani wszystkich typów szkół/placówek, Nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Mirosława Jurak

Program

  • Podstawy formalno-prawne pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
  • Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych i opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Planowanie lekcji otwartych i obserwacji zajęć.
  • Udzielanie informacji zwrotnych.
  • Przygotowanie nauczycieli do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 
  • Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Organizacja

Kurs zdalny odbywa się w trybie asynchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Classroom lub usługi https://classroom.google.com/. Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google (w domenie @gmail.com). Imienne zaproszenia mailowe do zajęć w Classroom zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem się kursu na adres mailowy Google podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.
Szkolenie trwa 14 dni. W trakcie trwania kursu przewidziane są 2 spotkania synchroniczne w aplikacji Hangouts Meet w dni robocze. Terminy spotkań synchronicznych zostaną podane w wysłanym zaproszeniu mailowym

Prowadzący

dr Mirosława Jurak

Gabriela Porzyć

Zapisz się

Opcje strony

do góry