2103.Informacja zwrotna - ważny element rozwoju
zawodowego nauczyciela

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli rozpoczynających pracę, realizujących awans zawodowy i współpracujących ze sobą poprzez wymianę doświadczeń
Obszar
Odbywający awans zawodowy
Forma
Seminarium
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Marzena Karwowska

Program

  • Potrzeby ucznia.
  • Wnioski z badań i eksperymentów.
  • Budowa i formy informacji zwrotnej.
  • Wpływ informacji zwrotnej na motywację i rozwój indywidualny ucznia.

Organizacja

Seminarium w trybie synchronicznym z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Imienne zaproszenia z linkiem i godziną spotkania zostaną wysłane przez prowadzacego na 24 godziny przed rozpoczęciem seminarium na adres podany w profilu użytkownika w systemie lscdn.pl.

Prowadzący

Marzena Karwowska

Zapisz się

Opcje strony

do góry