1430.Zaangażować niezaangażowanych

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Rady pedagogiczne i zespoły nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Kierownik
Iwona Kryczka

Program

  • Nowe podejście do motywacji - motywacja 3.0.
  • O zaangażowaniu teoretycznie.
  • Metody pracy z uczniem niezaangażowanym.

Organizacja

Szkolenie rady pedagogicznej realizowane w trybie zdalnym synchronicznym. 

Prowadzący

Iwona Kryczka

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.

Opcje strony

do góry