1426.Mediacje alternatywą rozwiązywania konfliktów w szkole

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Rady pedagogiczne i zespoły nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Rada pedagogiczna
Kierownik
Ewa Kucharska, Anna Radziwiłko

Program

  • Podstawy prawne mediacji.
  • Idea mediacji szkolnych.
  • Diagnoza sytuacji konfliktowych.
  • Postępowanie w sytuacji nieporozumienia i konfliktu.
  • Zasady prowadzenia mediacji szkolnych w konfliktach interpersonalnych.

Organizacja

Rada pedagogiczna realizowana w trybie zdalnym synchronicznym za pomocą komunikatora internetowego Meet.

Prowadzący

Ewa Kucharska

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.

Opcje strony

do góry