1422.Uczeń z zaburzeniami lękowymi w środowisku szkolnym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Rady pedagogiczne i zespoły nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Rada pedagogiczna, Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Kierownik
Agnieszka Badyła

Program

  • Problem zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży.
  • Zachowania ucznia z zaburzeniami lękowymi.
  • Współpraca z rodzicami i specjalistami.
  • Strategie postępowania z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi w szkole.

Organizacja

Szkolenie odbywa się w formie synchronicznej z wykorzystaniem Google Meet, spotkanie trwa trzy godziny lekcyjne.

Prowadzący

Agnieszka Badyła

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.

Opcje strony

do góry