1418.Doradztwo zawodowe w szkole. Zadania koordynatora, nauczycieli, wychowawców, specjalistów

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla dyrektorów szkół / placówek oświatowych i rad pedagogicznych
Obszar
Rady pedagogiczne i zespoły nauczycieli
Forma
Szkolenie rady pedagogicznej
Liczba godzin
2
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Zespół nauczycieli, rada pedagogiczna (szkoła/placówka)
Kierownik
Iwona Lipiec

Program

  • Regulacje prawne związane z organizacją doradztwa zawodowego w szkole. 
  • Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego – zapisy w  Statucie Szkoły.
  • Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023.
  • Zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów.
  • Przykłady dobrych praktyk realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole.

Organizacja

Szkolenie w trybie zdalnym synchronicznym za pomocą komunikatora internetowego Meet.

Prowadzący

Iwona Lipiec

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje jedna osoba, wyznaczona przez dyrektora placówki i reprezentującą ją w kontaktach z LSCDN w zakresie tego szkolenia. Placówkę zgłaszamy wypełniając i przesyłając ten formularz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik szkolenia skontaktuje się z osobą zgłaszającą placówkę, w oparciu o dane kontaktowe wpisane w formularzu (telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia szczegółów.

Opcje strony

do góry